Facebook

Vizitky pro VFU Brno

26. září 2010

Vytvoření grafické podoby vizitek pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně – fakultu veterinární hygieny e ekologie.

Navržený design je zpracován a plně připraven pro následující ofsetový tisk.